Romanian Online Bible

Font Download
Hindi Font
Malayalam Font
Tamil Font
Kannada Font

How to Install Font?
Hindi Transliteration
Malayalam Transliteration

Enter the verse
(eg. John 3:16-20)
 
Language

 
 Devotionals:
In Search of Peace
CSI News Letter

Romanian Bible

Taken from the Holy Bible Romanian OV
To see this page properly download font from left navigation bar
Hindi Bible | Malayalam Bible | Tamil Bible | Gujarati Bible | Kannada Bible | KJV English Bible ASV Bible | HNV Bible | Darby Bible | YLT Bible | Korean Bible | Romanian Bible

Read and side by side

Do not know how to read Hindi alphabets? Click here to read an English transliteration of Hindi Bible

Add "Bible Passage Search" to your website

Book
Chapter
Verse From: To:

Audio
Reference Text
Geneza 1:1 La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.
Geneza 1:2 Pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor.
Geneza 1:3 Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Și a fost lumină.
Geneza 1:4 Dumnezeu a văzut că lumina era bună; și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric.
Geneza 1:5 Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua întâi.
Geneza 1:6 Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape.”
Geneza 1:7 Și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care Sunt dedesubtul întinderii de apele care Sunt deasupra întinderii. Și așa a fost.
Geneza 1:8 Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a doua.
Geneza 1:9 Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele care Sunt dedesubtul cerului și să se arate uscatul!” Și așa a fost.
Geneza 1:10 Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
Geneza 1:11 Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ.” Și așa a fost.
Geneza 1:12 Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
Geneza 1:13 Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a treia.
Geneza 1:14 Dumnezeu a zis: „Să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii;
Geneza 1:15 și să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Și așa a fost.
Geneza 1:16 Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut și stelele.
Geneza 1:17 Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul,
Geneza 1:18 să stăpânească ziua și noaptea, și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
Geneza 1:19 Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a patra.
Geneza 1:20 Dumnezeu a zis: „Să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.”
Geneza 1:21 Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele, după soiurile lor; a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.
Geneza 1:22 Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor; să se înmulțească și păsările pe pământ”.
Geneza 1:23 Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a cincea.
Geneza 1:24 Dumnezeu a zis: „Să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târâtoare și fiare pământești, după soiul lor.” Și așa a fost.
Geneza 1:25 Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.
Geneza 1:26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.”
Geneza 1:27 Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.
Geneza 1:28 Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.”
Geneza 1:29 Și Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ, și orice pom care are în el rod cu sămânță: aceasta să fie hrana voastră.”
Geneza 1:30 Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Și așa a fost.
Geneza 1:31 Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea.

Email


    

(copyright The Bible Society of India) | Audio Narration courtesy of WCOI

Please also note that we are in the process of proof reading.  If you see any typing mistake please let us know. Thanks

brought to you by Jasmine Computers Inc.